Про Аюрведу - Аюрведа в Киеве

Перейти к контенту

Главное меню:

Про Аюрведу

Аюрведа
              Історія та філософія Аюрведи

Аюрведа включає у собі як науку, а й філософію.

Вся життєва подорож розглядається Аюрведою як священна. Слово "філософія" означає любов до істини; і за Аюрведою істина є буттям, чистим існуванням, джерелом життя. Аюрведа є наукою про істину, як вона виражена у житті.

Вся аюрведична література полягає в філософії твори Санкхья. (Слово Санкхья складається з двох санскритських слів: сат – істина та кхья – знання). Ми просимо читача відкрити розум та серце філософії Санкхья, бо вона нерозривно пов'язана з Аюрведою.


Стародавні ріші (самореалізовані особи) виявили істину шляхом релігійної практики та дисципліни. За допомогою інтенсивної медитації вони виявили істину у своєму житті. Аюрведа — це наука про повсякденне життя, і ця система знання розвивалася завдяки філософським і релігійним прозрінням ріші.
Осягаючи зв'язок між людиною і Всесвітом, вони пізнали, як космічна енергія проявляється у всіх живих та неживих створіннях. Вони також усвідомили, що джерелом всього сущого є Космічна Свідомість, яка виявлена ​​у вигляді чоловічої та жіночої енергії – Шиви та Шакті.

Ріші Капіла, який спіткав філософію Санкхья, виявив 24 принципи, або елементи, що становлять матеріальну природу; а Пуруша, Вищий Дух є 25 принципом.

Пуруша – це чоловічий початок, а Пракріті – жіночий початок. Пуруша входить у лоно Пракрити, матеріальної природи, завдяки Його божественній волі та свідомості формується все різноманіття Всесвіту.

Вищий Дух є Єдиним, але, бажаючи стати багатьом, Він множить себе. Таким чином, Всесвіт – це дитя, народжене з лона Пракріті, Божественної Матері.
Пракрити творить усі форми у Всесвіті, тоді як Пуруша спостерігає за цим творінням. Ця початкова фізична енергія містить три характерні ознаки, модуси — гуни, які пронизують усю природу.
Три гуни - це саттва (рівновагу, чистота), раджас (рух) та тамас (інерція). Ця тріада — основа всього сущого, і в Пракріті гуни перебувають у балансі. Коли цей баланс порушується, виникає взаємодія гун, що породжує еволюцію Всесвіту.
Першим проявом із Пракріті є Космічний Розум, званий Махат, з якого формується его (аханкара). Потім, его проявляється у п'яти почуттях (танматра) та у п'яти органах дії.
Таким чином, за допомогою саттви створюється органічний всесвіт. Потім, це його виявляється у п'яти основних елементах (бхута), і з допомогою тамаса створюється неорганічна всесвіт.
Саттва-гуна, будучи чистішим за інших, просвітлює і звільняє від нещасть і хвороб. Той, хто перебуває під впливом цієї гуни, набуває щастя і знання.
Раджас-гуна (гуна пристрасті) народжується з необмежених бажань та побажань; через вплив раджасу, людина прив'язана до дій та результатів діянь.
Наслідок впливу тама-гуни - божевілля, лінощі та сон.
Прояв гуни благості можна відчути, коли вся істота висвітлена знанням, чистотою та здоров'ям.
Гуна пристрасті відчувається за зростанням прихильності, по не піддається контролю пристрасним бажанням і непереборним прагненням.
Коли зростає вплив тамасу, вона несе з собою морок, бездіяльність, божевілля та ілюзію.
Раджас — це кінетична енергія, що творить, тамас — руйнівна або потенційна енергія, а саттва — це стан гармонії.
Саттва-гуну контролює Вішну, раджас-гуну - Брахма, а тамас-гуну - Шіва.
Пуруша — духовний початок поза причинами та наслідками, поза часом і простором. Пуруша – чисте буття. Пракрити - творяча сила в дії, джерело форми, проявів та якостей природи. Махат - Космічний Розум або Буддхі. Аханкара - хибне его, свідомість "Я є". Саттва – стійкий чистий аспект, пробудження, сутність та світло. Раджас – динамічний рух. Тамас – статика, потенційна енергія, інерція, темрява, незнання та матерія.
    Руины университета в Наланде
Органы чувств восприятия, познания:
уши,
кожа,
глаза,
язык,
нос
Пять моторных органов  действия:
рот,
руки,
ноги,
гениталии,
анус.
Ум —
Орган действия и восприятия
Звук — гуна эфира  Осязание — гуна воздуха
Зрение — гуна огня
Вкус —
гуна воды
Запах — гуна земли
ОРГАНИЧЕСКОЕ
 НЕОРГАНИЧЕСКОЕ
 
Перша наука життя

Аюрведа є холістичною системою медицини, що широко практикується в Індії. Слово "аюрведа" - санскритське, що означає "наука про життя". "Аю" означає "життя" або "повсякденне життя", а "віда" означає "знання". Аюрведа була вперше записана у Ведах - найдавніших з писань, що збереглися. Ця система оздоровлення практикується у повсякденному житті Індії протягом більш ніж 5000 років.

Аюрведа та потенціал людини

Аюрведа вчить, що людина це мікрокосмос, Всесвіт. Людина - дитя космічних сил зовнішнього оточення, макрокосмосу. Його індивідуальне існування невіддільне від загального космічного прояву.
У холістичному сенсі, погляди Аюрведи на здоров'я та «хворобу» беруть до уваги властивий людині зв'язок між індивідуальним та космічним духом, індивідуальною та космічною свідомістю, енергією та матерією.
Згідно з вченням Аюрведи, людині притаманні чотири біологічні та духовні устремління: релігійне, до фінансового успіху, відтворення та свободи. Хороше здоров'я необхідне цих запитів.
Аюрведа допомагає здоровому підтримати здоров'я, а хворому відновити його. Це медико-метафізична наука оздоровлення життя, мати мистецтва лікування. Практикувати Аюрведу означає сприяти добробуту, здоров'ю та творчому зростанню.
Практичне знання самооздоровлення можна осягнути кожним через вивчення істин Аюрведи. Можна суттєво збільшити термін життя та позбутися страждань шляхом належного збалансування всіх енергій у тілі. Здатність індивіда до самооздоровлення - основна концепція аюрведичної науки.

Аюрведа, Йога, Тантра

Аюрведа, Йога та Тантра є найдавнішими науками про життя, які практикуються в Індії протягом багатьох століть. Ці науки згадані у Ведах та Упанішадах (індійських священних писаннях).
Йога – це наука про поєднання з Божеством, з Істиною. Тантра – найбільш прямий метод контролю енергії, яка допомагає повернутися до первісного єднання людини з Істиною, а Аюрведа – наука про життя.
Метою кожного з цих методів є допомога у досягненні довголіття, омолодження та самоусвідомлення. Мета Йоги і Тантри - звільнення, хоча деякі дисципліновані люди можуть, практикуючи дані методи, досягти цього.
У духовній еволюції людини Аюрведа є основою свідомості. Йога – тілом і Тантра – головою. Щоб здійснювати практику Йоги та Тантри, необхідно спочатку зрозуміти Аюрведу. Таким чином, Аюрведа, Йога та Тантра – це взаємозалежна тріада.
Жодна з цих трьох форм не існує окремо від двох інших. Здоров'я тіла, свідомості та розуму, залежить від знання та практики трьох цих навчань у повсякденному житті.

Аюрведа та західне мислення

Західна медицина та мислення спрямовані до узагальнення та поділу індивідуальності. Наприклад, згідно із західними поняттями про норму, більшість людей за своєю конституцією нормальні.
Аюрведа каже, що нормальний стан людини має бути досягнуто у процесі індивідуальної еволюції, бо конституція кожного проявляється у його власному особливому темпераменті та призначенні.
На Сході ключем до розуміння є визнання авторитету дослідження та практичного застосування, на Заході – це постановка питання, аналізи та логічний висновок. Західний розум зазвичай довіряє об'єктивному, а східний більше значення надає суб'єктивному.
Східна наука вчить людину просуватися поза відмінностями між суб'єктивним та об'єктивним. Ця різниця у підходах може пояснити, чому іноді західний досвід важкий для сприйняття методології Аюрведи.
Багато положень, висловлених у цьому вступі до Аюрведи, можуть викликати питання «як?» і чому?" Автор нагадує читачеві, що такі питання, хоч і неминучі, не завжди мають відповіді.
Навіть у сучасній західній медицині деякі концепції визнані «чинними» без доказів, без розуміння. Наприклад, антибіотики використовуються для руйнування бактерій, які формують токсини в тілі, без належного пояснення, як і чому формуються токсини з бактерій.
Крім того, Аюрведа є істинно холістичною наукою, особливістю якої вважається підсумовування багатьох елементів, що містять Істину. Детальний та упереджений розгляд Аюрведи суворим спостерігачем може призвести до незадоволеності та розчарування.
Тому шанобливо радимо читачеві тимчасово прийняти ті положення, які спочатку можуть здатися неадекватно поясненими, доки він не почне вивчати науку Аюрведи як єдине ціле.


П'ять першоелементів

Аюрведа з'явилася завдяки медитації провидців істинних ріші. Тисячоліттями їх навчання передавалися усно від вчителя до учня, і ці навчання стали предметом мелодійної санскритської поезії. Хоча багато з цих текстів були з часом втрачені, більшість аюрведичного знання збереглася.
Ця мудрість, яка бере початок у Космічному Свідомості, була сприйнята серцями ріші. Вони збагнули, що свідомість - це енергія, виявлена ​​в п'яти основних принципах або елементах: ефірі (просторі),
 
элемент
чувства
органы чувствдействиеорган действия
эфирслух ухоречьОрганы речи (язык, голосовые связки, рот)
воздухосязаниекожадержаниерука
огоньзрениеглазаходьбанога
водавкус языквоспроизведение
гениталии
земляобоняниеносвыделениеанус
 
Основные элементы — эфир, воздух, огонь, вода и земля проявляются в человеческом теле, как три фундаментальных принципа, или признака, известных как тридоша. Из эфира и воздуха проявляется телесный воздух, называемый вата (по санскритски — вата доша).
Огонь вместе с водой проявляются в теле, как принцип огня, именуемый питта. Земля с водой проявлены, как вода тела, известная, как капха.
Эти три элемента — вата, питта, капха — ответственны за все биологические, психологические и физиопатологические (болезнетворные) функции тела, ума и сознания. Они действуют и как основная составляющая часть тела, и как защитный барьер, создавая нормальный психологический фон. Когда эти элементы разбалансированы, то возникают болезненные процессы.
Тридоша отвечает за естественные потребности и за индивидуальные склонности к пище, ее вкусу, температуре и т.д. (см. главу 8, описание этих склонностей).
Тридоша ответственна за творение, поддержание и распад тканей тела, за удаление продуктов распада из тела, а также за психические проявления, включая эмоции страха, гнева и алчности, за высший уровень человеческих эмоций — понимание, сочувствие и любовь.
Таким образом, тридоша — основа психосоматического существования человека.
Основная конституция каждой индивидуальности определяется при зачатии. Во время оплодотворения мужская субстанция, сперматозоид, соединяется с женским элементом — яйцеклеткой. В момент этого соединения определяется строение индивидуума, путем комбинаций телесного воздуха, огня и воды, которые проявлены в телах родителей.
Обычно, существуют семь типов конституции тела: 1) вата, 2) питта, 3) капха, 4) вата-питта, 5) питта-капха, 6) вата-капха, и 7) питта-капха. Среди этих семи основных типов есть множество вариантов, которые зависят от количественного содержания элементов вата-питта-капха в конституции тела.
Конституция по санскритски называется пракрити. Этот термин означает — «природа», «сотворенное» или «первоначально созданное». Первично выраженные пять элементов в теле являются его конституцией.
Основная конституция индивидуума остается неизменной в течение всей жизни, как генетически определенная. Комбинация элементов, присутствующих при рождении, остается постоянной. Однако, комбинации элементов, которые управляют длительными физиопатологическими изменениями в теле, варьируются, в зависимости от изменений внешней среды.
ВАТА
 (Эфир + Воздух)

 ПИТТА
(Огонь +Вода)

КАПХА
(Вода + Земля)

Движение
Телесное тепло
Стабильность
Дыхание
Температура
Энергия
Естественные нужды
Пищеварение
Смазка
Трансформация тканей
Восприятие
Маслянистость
Моторные функции
Понимание
Прощение
Сенсорные функции
Голод
Жадность
Беспочвенность
Жажда
Привязанность
Выделения
Интеллект
Накопление
Выведение
Гнев
Владение
Страх
Ненависть
Обладание
Пустота
Зависть

Беспокойство


 
 
В жизни повсеместно происходит непрерывное взаимодействие между внутренней и внешней средой. Внешняя среда включает в себя космические силы (макрокосмос), а внутренние силы (микрокосмос) управляются принципами вата-пита-капха.
По Аюрведе, основной принцип оздоровления состоит в том, что человек может создавать равновесие внутренних сил, действующих в индивидууме, изменяя диету и жизненные привычки, чтобы противостоять изменениям внешней среды.
Понятие тридоши
Согласно Аюрведе, первым условием оздоровления себя и других является понимание трёх доша. Концепция вата-питта-капха уникальна в Аюрведе, она содержит потенциал для революции в оздоровительной системе Запада. Однако, концепцию трех принципов и санскритские слова вата, питта, капха очень трудно перевести в западные понятия.
Вата является принципом движения. То, что двигается, называется вата. Поэтому, слово «вата» может быть переведено, как телесный воздух. Однако, элемент воздух во внешней атмосфере не такой, как воздух в теле.
Телесный воздух-вата можно охарактеризовать, как тонкую энергию, управляющую биологическим движением. Этот биологический принцип движения вызывает все тонкие изменения в обмене веществ. Вата сформирована из двух элементов — эфира и воздуха.
Вата управляет дыханием, миганием глазных век, движением в мышцах и тканях, пульсацией сердца, всеми расширениями и сужениями, движениями цитоплазмы и клеточных мембран, движением одиночных импульсов нервных клеток.
Вата управляет такими чувствами и эмоциями, как страх, тревога, боль, трепет и спазмы. Толстая кишка, тазовая впадина, кости, кожа, уши и бедра — местоположения вата. Если в теле развивается избыток вата, он будет скапливаться в этих областях.
Слово «питта» переводится, как «огонь», хотя этот термин не означает буквально огонь. Огонь свечи или огонь пожара можно видеть, но телесная тепловая энергия питта-доша, проявленная, как процесс обмена веществ, невидима.
Питта управляет пищеварением, поглощением (всасыванием), растворением, питанием, обменом веществ, температурой тела, цветом кожи, блеском глаз, а также интеллектом и пониманием.
Питта пробуждает гнев, ненависть и зависть. Тонкая кишка, желудок, потовые железы, кровь, жир, глаза и кожа — это места питта. Питта формируется из огня и воды.
Капха переводится, как биологическая вода, этот элемент тела сформирован из двух элементов — земли и воды. Капха скрепляет элементы тела, поставляя материал для его физической структуры.
Эта доша поддерживает сопротивляемость организма. Вода — основная составляющая капха. Эта телесная вода физиологически ответственна за биологическую крепость и прочность тканей тела.
Капха смазывает сочленения суставов, увлажняет кожу, помогает заживлению ран, заполняет пространство в теле, дает биологическую крепость, энергию и стабильность, поддерживает хорошую память, дает энергию для сердца и легких, поддерживает иммунитет.
Капха присутствует в грудной клетке, горле, голове, полостях, в носу, во рту, желудке, сочленениях, протоплазме, плазме, жидких выделениях, таких, как слизь. В сфере психики, капха отвечает за эмоции привязанности, алчности, долговременной зависти, она выражена в стремлении к спокойствию, прощению и любви. Грудная клетка — местонахождение капха.
Равновесие тридоша необходимо для здоровья. Например, воздух — возбудитель телесного огня, но для контроля над огнем необходима вода, иначе огонь в теле сожжёт ткани. Вата двигает капху и питту, ибо капха и питта сами неподвижны.
Вся тридоша в целом руководит деятельностью обмена веществ: анаболизм (ассимиляция) — капха, катаболизм (диссимиляция) — вата и метаболизм (обмен) — питта. Когда вата выходит из равновесия, метаболизм будет нарушен, что приведет к излишку катаболизма, который является процессом порчи или разрушения в теле.
Когда анаболизм больше, чем катаболизм — возрастает норма роста и восстановления органов и тканей. Излишек питта нарушает метаболизм, при излишке капха возрастает уровень анаболизма, а излишек вата создает истощение (катаболизм).
В детстве преобладают анаболизм и элемент капха, так как это время интенсивного физического роста. Для зрелости наиболее характерны метаболизм и элемент питта, ибо на этой стадии тело стабильное и зрелое. В старости преобладают катаболизм и вата, ибо тело начинает разрушаться.

Определение индивидуальной конституции

Прилагаемая таблица поможет читателю определить свое индивидуальное строение. Кроме этого, дано детальное описание трех типов конституции.
Важно помнить, что эти описания отражают чистый аспект каждого из составляющих элементов, однако не существует такой индивидуальной конституции, которая состояла бы только из одного элемента. Напротив, каждая личность является комбинацией всех трех элементов, с преобладанием одного или двух.
Поэтому читателя необходимо предостеречь от излишне буквальных выводов о своей конституции, сделанных на основе этих основных описаний. Определение отдельного конституционального типа при помощи карты должно лишь помочь найти сведения о характерных аспектах жизни, таких, как диета, поддержание режима, способствующего хорошему здоровью.

ВАТА конституция
Люди вата конституции обычно физически слабо развиты. У них плоская грудная клетка, видны вены и сухожилия. Они смуглы, кожа их холодная, грубая, сухая и в трещинах. Она обычно имеет несколько родинок темного цвета.
Вата личности обычно или слишком высоки, или слишком низки, с тонким телосложением, которое обнаруживает преобладание суставов и костного остова из-за слабого мускульного развития. У них редкие вьющиеся волосы, тонкие ресницы и бесстрастные глаза. Глаза могут быть впалые, маленькие, сухие, с мутной и сухой внешней и внутренней оболочками. Ноги грубые и хрупкие. Кончик носа изогнутый и вздернутый.
Физиологически аппетит и пищеварение могут быть различны. Вата личности обожают сладкое, кислое и соленое и любят горячее питье. Выработка мочи недостаточна, стул сухой, затрудненный и в малом количестве. Имеют склонность к испарине больше, чем другие типы конституций. Их сон может быть нарушен, и они могут спать меньше, чем другие типы. Их руки и ноги часто холодны.
Эти личности творческие, активные, бдительные и беспокойные. Они говорят и ходят быстро, но легко устают.
Психологически они характеризуются короткой памятью, но быстрым восприятием. Они могут что-то моментально понять, но вскоре могут забыть это. У них небольшая сила воли со склонностью к психологической неуравновешенности, мало терпимости, уверенности, смелости. Сила их разума слаба, они нервны, пугливы, подвержены многим беспокойствам.
Каждый конституциональный тип также типичный образец взаимодействия с окружающей средой. Личности вата склонны быстро зарабатывать деньги и так же быстро их тратить. Поэтому, они обречены оставаться бедными.

ПИТТА конституция
Эти люди имеют средний рост, стройны, изящного телосложения. Их грудь обычно не так узка, как у людей вата, и они имеют среднюю выраженность вен и мускульных сухожилий. У них много родинок или веснушек, синеватых или коричнево-красных по цвету. Их костяк не так выявлен, как у личностей вата. Мышечное развитие у них умеренное.
Цвет лица у питта личностей может быть медного оттенка, желтый, красноватый или светлый. Кожа у них мягкая, теплая и менее морщинистая, чем кожа вата. Волосы тонкие, шелковистые, рыжие или коричневатые, с тенденцией к ранней седине или к выпаданию.
Глаза могут быть серые, зеленые или медно-коричневые и острые. Глазные яблоки выявлены умеренно. Конъюнктива влажная, красноватая. Ногти мягкие, форма носа заострена, кончик носа с тенденцией к покраснению.
Физиологически у этих людей активный обмен веществ, хороший кишечник, и, в результате, отличный аппетит. Обычно личности питта поглощают большое количество пищи и питья, но по природе склонны к сладкому, горькому и вяжущему на вкус, любят холодные напитки.
Сон у них средней продолжительности, но непрерывный. Они производят большее количество мочи, их экскременты желты, жидки, обильны. Они склонны к чрезмерной испарине. Температура их тела слегка повышена, руки и ноги бывают теплыми. Личности питта не переносят солнечного света, жары и к тому же, тяжелой работы.
Психологически, питта личности имеют добрую волю к пониманию, они очень интеллигентны, остроумны, могут быть хорошими ораторами. Их эмоциональные склонности направлены к ненависти, гневу и зависти.
Они — честолюбивые личности, любят лидировать. Они ценят материальное процветание. Им нравится быть умеренно преуспевающими финансистами. Они наслаждаются, показывая свое богатство и роскошь.

КАПХА конституция
Люди капха конституции имеют хорошо развитое тело. У них, однако, есть склонность набирать излишек веса. У них объемистая и широкая грудь. Вены и сухожилия у них не видны, поскольку у них толстая кожа. Они имеют хорошо развитую мускулатуру. Кости не выступают.
Их лица светлы и оживлены, кожа мягкая, блестящая, маслянистая, она может быть холодной и бледной. У них густые, темные, мягкие волнистые волосы. Глаза их глубокие, черного или коричневого цвета, белки глаз обычно очень белые, большие и привлекательные. Конъюнктива без тенденции к покраснению.
Физиологически капха личности обладают постоянным аппетитом, их пищеварительные функции весьма медленны, процесс всасывания пищи незначителен. Движения их медленны, они любят острую, горькую и вяжущую пищу.
Стул у них мягкий, может быть бледного цвета, эвакуация идет замедленно. Испарина у них умеренная. Сон здоровый и продолжительный. Они обладают большой жизнеспособностью, обнаруживая хорошее самообладание. Капха личности обычно здоровы, счастливы и миролюбивы.
Психологически они склонны к терпимости, спокойствию, прощению и любви, однако обнаруживают следы алчности, привязанности и собственничества (стяжательства). Их понимание медленное, но устойчивое: раз поняв что-то, они сохраняют это понимание.
Капха личности склонны быть богатыми. Они зарабатывают деньги и разумно распоряжаются ими.


Таблица 2. Конституция человека (Пракрити)

 
 
ПРИЗНАК
КОНСТИТУЦИИ
ВАТА
ПИТТА
КАПХА
Телосложение
Тонкое
Среднее
Плотное
Вес тела
Малый
Средний
Чрезмерный
Кожа
Сухая, холодная,   грубая, коричневая, черная
Мягкая, маслянистая, теплая, светлая, красная, желтая
Толстая, маслянистая, холодная, бледная, белая
Волосы
Черные, сухие, курчавые
Мягкие, маслянистые, рыжие или коричневые
Густые, маслянистые, волнистые, темные или светлые
Зубы
Выступающие, большие, кривые, десны тонкие
Средних размеров, десны мягкие, цвет зубов желтоватый
Крепкие, белые
Глаза
Маленькие, тусклые, сухие. Коричневые, черные
Проницательные, острые, зеленые, серые, желтые
Большие, голубые, привлекательные,  ресницы густые 
Аппетит
Изменчивый, недостаточный
Хороший, избыточный, невыносимый
Медленно возникающий, но устойчивый
Вкусовые склонности
Сладкое, кислое, соленое
Сладкое, горькое, вяжущее
Острое, горькое, вяжущее
Жажда
Непостоянная
Чрезмерная
Незначительная
Отходы
Сухие, выходящие с трудом, запоры
Мягкие, маслянистые, выходящие свободно
Обильные, маслянистые, медленно выходящие
Физическая активность
Очень активны
Умеренно активны
Апатичны
Ум
Беспокойный, деятельный
Агрессивный, интеллигентный
Спокойный, заторможенный
Темперамент
Боязливый, нерешительный, непредсказуемый
Агрессивный, раздражительный, завистливый
Спокойный, со склонностью к жадности и привязчивости
Вера
Меняющаяся
Фанатичная
Твердая
Память
Хорошая о недавнем, плохая о прошедшем
Острая
Замедленная, но длительная
Картины сновидений
Страхи, полеты, прыжки, бег
Огонь, гнев, насилие, война
Вода, река, океан, озеро, плавание, романтика
Качество сна
Недостаточный, прерывистый
Короткий, но глубокий
Тяжелый, продолжительный
Речь
Быстрая
Острая, язвительная
Медленная, монотонная
Финансовое положение
Бедны, быстро тратят деньги на пустяки
Средний достаток, тратятся на роскошь
Богаты, экономны, тратятся на пищу
ПульсНитевидный, слабый, движение змеи
Умеренный, скачущий, как лягушка
Широкий, медленный, движение лебедя
 
ПРИМЕЧАНИЕ. Если наблюдаемые характеристики отличаются от приведенных хотя бы в одной доша, это указывает на нарушение в данной доша.
Ментальная конституция

В ментальном и астральном планах три качества, или гуны, соответствуют трем типам характеров, которые создают и физическую конституцию. Эти три основных качества — саттва, раджас и тамас.
Саттва выражает истину, понимание, чистоту, ясность, сострадание и любовь. Раджас приводит к тому, что ум действует на уровне чувств. Раджас содержит в себе движение, агрессию и направленность на внешнее. Тамас проявляется в невежестве, инерции, медлительности и глупости.
Люди саттвического темперамента имеют здоровые тела, их поведение и сознание очень чисты. Они верят в существование Бога, они религиозны, праведны, благостны.
Индивидуальности раджасического темперамента заинтересованы бизнесом, процветанием, могуществом и положением. Они наслаждаются богатством и обычно экстравертны. Они могут верить в Бога, но могут и внезапно изменить веру. Они хорошие политики.
Тамасичные личности ленивы, эгоистичны и способны разрушать других. Обычно они мало уважают других и не религиозны. Все их действия эгоистичны.
Личность саттвического темперамента достигает уровня самоосознания без больших усилий, но тот, кто пребывает в раджасе и тамасе, должны затратить много старания, чтобы достичь этого уровня.
Эти три тонких ментальных энергии представлены в типах поведения, которые могут быть исправлены и улучшены духовной практикой (такой, как йога).
Аюрведический врач (вайдья) может помочь в таком изменении поведения. Он знаком с функционированием этих качеств (саттва, раджас и тамас), и он может определить, какое качество преобладает в личности, наблюдая за поведением и диетой пациента.
Употребляя эти практические ключи, он может помочь пациенту придти к более уравновешенному образу жизни в психическом и физическом аспектах.


Болезнь и её развитие
Здоровье — это порядок, болезнь — расстройство порядка. В теле постоянно существует взаимодействие между порядком и беспорядком. Мудрый человек учится тому, как быть полностью осведомленным о беспорядке в своем теле и как приступить к восстановлению порядка. Он понимает, что порядок неотъемлем от беспорядка и что возвращение к здоровью также возможно.
Внутренняя среда в теле постоянно реагирует на внешнюю среду. Когда эти две среды выходят из равновесия, получается беспорядок. Чтобы изменить внутреннюю среду и привести ее в равновесие с внешним окружением, человек должен понять как происходит процесс болезни. Аюрведа дает такое объяснение болезни, которое делает возможным восстановление порядка и здоровья из беспорядка и болезни.
В Аюрведе концепция здоровья основана на понимании болезни. В слове «дискомфорт» «дис» означает «лишение», «комфорт» означает «удобство». Поэтому, перед обсуждением дискомфорта мы должны понять значение комфорта, или здоровья.
Уровень здоровья поддерживается, когда: огонь пищеварения (агни) находится в равновесии, свойства тела (вата, питта, капха) уравновешены, три продукта отходов (моча, фекалий и пот) производятся на нормальном уровне и находятся в балансе, чувства функционируют нормально, а тело, ум и сознание действуют гармонично, как одно целое.
Когда баланс в любой из этих систем нарушен, начинается процесс болезни. Поскольку баланс вышеупомянутых элементов и функций ответственен за природную сопротивляемость и иммунитет, то даже заразные болезни не могут повлиять на личность, пребывающую в хорошем здравии.
Таким образом, неустойчивость тела и ума несут ответственность за физическую и психологическую боль и страдание.

Классификация болезни

Согласно Аюрведе, болезнь можно классифицировать по ее источнику: психологическому, духовному, физическому. Кроме этого, болезнь выявляется по месту ее проявления: сердце, легкие, печень и т.д.
Болезненный процесс может начаться в желудке или в кишечнике, но проявиться в сердце или в легких. Таким образом, болезнь может проявиться не в том месте, где она возникла. Болезни также классифицируются по причинным факторам и по телесным дошам (вата, питта, капха).

Предрасположенность к болезни

Индивидуальность конституции обуславливает предрасположенность к болезни. Например, личности капха имеют определенную тенденцию к капха заболеваниям, которые могут выражаться в повторяющихся приступах тонзиллита, воспаления пазух, бронхита и закупорки легких.
Аналогично, личности питта склонны к заболеваниям желчного пузыря и печени, язве пищеварительного тракта, повышению кислотности, гастритам и воспалительным процессам. Личности питта также страдают от кожных нарушений, таких, как крапивница и сыпь.
Люди вата очень чувствительны к болям в нижней части спины, артритам, ишиасам, параличам и невралгии. Вата-болезни возникают в толстой кишке, питта болезни происходят в тонкой кишке, а капха нарушения коренятся в желудке. Дисбаланс индивидуальных свойств организма в этих местах создаст несомненные признаки и симптомы.
Дисбаланс, как причина болезни, может возникнуть в сознании в форме некоторых негативных сведений, и это может затем проявиться в уме (где зерно болезни может лежать глубоко в подсознании), приняв форму страха, гнева или привязанности, через ум эти эмоции проявятся в теле.
Подавленный страх будет причиной нарушений вата, гнев приведет к избытку питта, а зависть, гордыня и привязанность ухудшат функции капха. Эти нарушения в тридоша воздействуют на естественную сопротивляемость (иммунную систему — агни), и таким образом, тело становится уязвимым для болезни.
Иногда дисбаланс, порождающий болезненный процесс, может вначале возникнуть в теле, а затем проявиться в уме и сознании. Питание, жизненные привычки и окружающая среда вместе с характерными свойствами этих доша будут разрушительно влиять на ткани организма.
Всё это будет порождать дисбаланс, который вначале проявится на физическом уровне, и позже подействует на ум через беспорядки в тридоша.
Например, беспорядок вата создаст страх, депрессию и нервозность. Излишек питта в теле будет причиной гнева, ненависти и ревности. Ухудшение капха создаст чувство собственничества, гордости и привязанности.
Таким образом, есть прямая связь между диетой, привычками, окружением и эмоциональными нарушениями.
Нарушение телесных свойств (вата, питта, капха) создает токсины (ама), которые начинают циркулировать в теле. В процессе этой циркуляции, токсины скапливаются в слабых областях тела. Если, например, сустав — слабое место, то болезнь проявится там. Что создает эти токсины и телесную слабость?

Агни — ключ к здоровью или болезни

Агни — биологический огонь, управляющий метаболизмом. Он также участвует в функционировании питта и может рассматриваться, как составная часть питта-системы в теле, действующей как каталитический агент при пищеварении и метаболизме.
Питта содержит тепловую энергию, которая помогает пищеварению. Тепловая энергия — это агни. Питта и агни, по существу, одно и то же, с тонким различием: питта — сосуд, а агни — его содержимое.
Питта проявляется в желудке, как огонь — агни. Агни — это естественная кислота, ее действие разлагает пищу и стимулирует пищеварение. Агни также тонко связан с движением вата, поскольку телесный воздух воспламеняет телесный огонь.
В каждой ткани, в каждой клетке присутствует агни, ибо он необходим для поддержания питания тканей и механизма сопротивляемости. Агни разрушает микроорганизмы, чуждые бактерии и токсины в желудке, в тонком и толстом кишечнике — так он защищает флору в этих органах.
Долголетие зависит от агни. Интеллект, понимание, чуткость — также функции агни. Цвет кожи поддерживается агни. ферментная система и метаболизм целиком зависят от агни.
До тех пор, пока агни действует нормально, процессы разложения пищи, ее всасывание и усваиваемость будут происходить беспрепятственно.
Когда из-за дисбаланса в тридоша поврежден агни, процесс метаболизма нарушается. Ослабевает иммунная система организма. Пищевые компоненты остаются не переваренными и не усваиваются, они скапливаются в толстой кишке, превращаясь в разнородное зловонное липкое месиво.
Этот материал, называемый ама, засоряет кишечник и другие каналы, такие как капилляры и кровеносные сосуды. При, этом могут произойти многие химические изменения, которые создают токсины.
Эти токсины всасываются в кровь и начинают циркулировать. Они могут скапливаться в ослабленных частях тела, создавая уплотнения, закупорку, застой, ослабление органов, понижая сопротивляемость тканей. Болезнь окончательно проявляется в пораженных органах в виде артрита, диабета, сердечных болезней и т.д.
Корень всех болезней — ама. Существует много причин для развития ама. Например, когда бы ни поглощались несовместимые продукты, агни сразу же будет поражен действиями токсинов. Или ама может возникнуть от недостаточного переваривания пищи.
Если язык покрыт белым налетом, это указывает на то, что ама присутствует в толстой кишке, тонкой кишке или в желудке, в зависимости от того, какая часть языка покрыта налетом (см. раздел и диаграмму языковой диагностики в Главе 6).
Ама развивается, когда замедляется деятельность агни. Однако, избыточная активность агни также вредна. Когда агни слишком силён, пищеварение превращается в быстрое сгорание, а сжигание дотла нормальных биологически питательных веществ пищи приводит к опустошительному результату. Такое положение также понижает телесную сопротивляемость.

Подавленные эмоции

Эмоциональные факторы также могут создавать токсины. Подавленный гнев, например, полностью меняет флору в желчном пузыре, желчном протоке, тонком кишечнике, ухудшает питта, вызывает воспаление поверхности слизистой оболочки желудка и тонкой кишки.
Подобно этому, меняют флору в толстой кишке страх и беспокойство. В результате этого, живот вспучивает от газа, скопившегося в складках толстой кишки, причиняя боль. Часто эту боль ошибочно относят к проблемам сердца или печени.
Из-за болезненных последствий подавления, рекомендуется не подавлять ни эмоции, ни телесные проявления, такие как кашель, чихание и выход газа.
Подавленные эмоции являются причиной дисбаланса вата, а вата, в свою очередь, влияет на агни, ответственный за иммунитет организма. Реакцией на такое нарушение может быть возникновение аллергии к таким обычным вещам как пыльца, пыль и цветочный запах.
Так как аллергия тесно связана с иммунитетом, люди с врожденным нарушением иммунной системы часто страдают от аллергии. Например, тот, кто обладает питта конституцией от рождения, будет естественно чувствителен к горячей, пряной пище, которая ухудшает питта.
Подобно этому, подавление питта эмоций, таких как гнев и ненависть, также может вызвать повышенную чувствительность к пище, которая ухудшает питта.
Люди с капха конституцией очень чувствительны к пище, ухудшающей капха. У них капхагенные продукты, типа молочных, вызывают такие недомогания, как запоры и хрипы. Люди, подавляющие капха эмоции (привязанность, алчность), будут иметь аллергическую реакцию на капха-пищу.
Аюрведа дает совет: эмоции нужно наблюдать отстраненно и затем дать им возможность рассеяться. Когда эмоции подавляются, это может быть причиной нарушений в уме и, в конечном итоге, в функциях организма.

Три мала

Причины болезни могут находиться в нарушении другой системы организма — эвакуационной системы. Тело производит три продукта отходов: твердые фекалии и жидкие — мочу и испарину. Производство этих веществ и удаление их из организма жизненно необходимы для здоровья.
Моча и фекалии создаются в процессе пищеварения в толстой кишке, где происходит усвоение элементов, их всасывание и разделение на необходимые и побочные.
Фекалии направляются в прямую кишку для эвакуации. Моча направляется в почки для фильтрации, затем скапливается в мочевом пузыре для удаления. Испарина удаляется через кожные поры.
Хотя эти продукты считаются отходами тела, это не только отходы. Они в некоторой степени необходимы для выполнения физиологических функций в соответствующих им органах.
Например, фекалии поставляют питание через кишечные ткани. Много питательных веществ остается в фекалиях после пищеварения. Позже, после всасывания этих веществ, фекалии удаляются из организма.
Фекалии также дают энергию толстой кишке, поддерживают ее тонус. Если человек не имеет фекалий, его кишечник разрушается. Тот, кто страдает от запоров, живет дольше, чем страдающий от поноса. Если понос длится 15 дней, то наступает смерть.
Однако, можно страдать длительным запором и жить, хотя это породит проблемы в системах организма. Запор создает вздутие и дискомфорт, скопление газов и боль в теле, головную боль и скверное дыхание.
Мочевыделительная система удаляет из организма воду, соль и азотистые отходы. Моча формируется в толстой кишке. Этот продукт отходов способствует поддерживанию нормальной концентрации водного электролита в жидкостной среде организма.
Функционирование этой мала зависит от потребления воды, диеты, окружающей температуры, настроя ума и физических условий данной индивидуальности.
Окраска мочи зависит от диеты. Если больного лихорадит (что является нарушением питта), цвет мочи будет темновато-желтым или коричневатым. Желтуха, которая есть также питта нарушение, даст темно-желтую мочу.
Пигментация желчи может дать мочу зеленоватого цвета. Чрезмерность питта может создать кислоту в моче. Вещества, стимулирующие мочевыделение, такие как чай, кофе, алкоголь, также ухудшают питта.
Если в организме задерживается вода, моча будет скудная, и вода будет скапливаться в тканях. Это повлияет на кровь и повысит кровяное давление. Таким образом, равномерное производство мочи важно для поддержания кровяного давления и объема крови.
Аюрведические выводы гласят, что человеческая моча является естественным слабительным, которое нейтрализует яды в организме и способствует всасыванию в толстой кишке и удалению фекалий. Если принимать чашку мочи каждое утро (выходящей умеренно), это поможет очистить толстую кишку и детоксизирует ее.
Испарина — побочный продукт жировых тканей. Потение необходимо для регулирования температуры тела. Пот сохраняет эластичность кожи, поддерживает флору в порах кожи и упругость кожи.
Чрезмерное потение является нарушением, способным создать инфекцию гниения и понизить естественную сопротивляемость кожи. Недостаточное потение может также понизить сопротивляемость кожи, из-за чего она может шелушиться или стать грубой, покрытой отложениями, перхотью.
Существует особая связь между кожей и почками, так как выделение водных отходов — изначальная функция этих органов. Потение косвенно связано с формированием мочи. Как и моча, пот связан с питта.
Летом люди потеют обильно, но выделение мочи сокращается, поскольку продукты отходов выходят через испарину. Зимой многие люди потеют меньше, а мочи выделяют больше.
Чрезмерное выделение мочи может быть причиной малого образования пота, а чрезмерное потение может уменьшить объем мочи. Необходимо, чтобы образование пота и мочи находилось в равновесии.
Диабет, псориаз, дерматит и водянка — примеры болезней, возникших от нарушения баланса пота и мочи в организме.
Чрезмерное потение уменьшает температуру тела, являясь причиной обезвоживания организма. В то же время избыток мочи также создает обезвоживание и может быть причиной похолодания конечностей.

Проверка мочи

Жидкости тела — кровь (ракта) и лимфа (раса) служат для выведения отходов (мала) из тканей, которые эти отходы вырабатывают. Мочевыделительная система удаляет из организма воду (кледа), соль и азотистые отходы (дхату мала).
Эта система также способствует поддержанию нормальной концентрации водного электролита в жидкостной системе организма, регулирует объем жидкости в организме, контролирует выработку красных кровяных телец и давление крови.
Таким обрезом, моча способствует поддержанию равновесия трех составляющих тела (вата, питта, капха) и воды.
Клиническая проверка мочи. Утреннюю мочу собрать в чистый сосуд. Наблюдать ее цвет. Если цвет темно-коричневый, это указывает на нарушение вата. Если цвет темно-желтый — нарушение питта. Моча будет темно-желтая и при запоре или при недостаточном потреблении воды. Если моча мутная — нарушена капха. Красный цвет мочи указывает на нарушения крови.

Тест с каплей масла. Пипеткой надо капнуть одну каплю сезамового масла в сосуд с мочой. Если капля немедленно расходится, нарушение легко вылечить, если капля тонет в моче, это указывает на трудности в излечении болезни. Если капля оседает на дне — болезнь очень трудно излечить.
Если капля расходится по поверхности волнообразными движениями, это указывает на нарушение вата. Если капля расходится по поверхности разноцветно, как радуга, это указывает на нарушение питта. Если капля расходится по поверхности, рассыпаясь как капельки жемчуга, это указывает на капха нарушения.
Нормальная моча имеет характерный запах. Однако, если моча имеет дурной запах, это указывает на наличие токсинов в организме. Кислый запах мочи с ощущением жжения указывает на излишек питта. Сладкий запах мочи указывает на возможность диабета. В этом положении человек ощущает мурашки на коже, происходящие от мочи. Песок в моче указывает на вероятность камней в мочеточнике.

Семь дхату

Человеческий организм состоит из семи основных и жизненно важных тканей, называемых дхату. Санскритское слово «дхату» означает «строительные элементы». Эти семь элементов ответственны за всю структуру тела.
Дхату поддерживают функционирование различных органов, систем и жизненно важных частей организма. Они играют очень важную роль в развитии и питании тела.
Дхату также являются частью биологического защитного механизма. С помощью агни они ответственны за иммунный механизм. Когда одна из дхату неисправна, это влияет на следующую дхату, так как каждая дхату получает питание от предыдущей дхату. Далее представлены семь важнейших дхату в последовательном порядке:
РАСА (плазма) содержит питание от переваренной пищи и питает все ткани, органы и системы.
РАКТА (кровь) управляет окислением во всех тканях и жизненно важных органах и поддерживает жизнь.
МАМСА (мышца) покрывает тонкие жизненные органы, осуществляет движение суставов и поддерживает физиче­скую силу в теле.
МЕДА (жир) осуществляет смазку, обеспечивает маслом все ткани.
АСТХИ (кость) дает опору структуре тела.
МАДЖА (костный мозг и нервы) заполняет внутрикостное пространство и посылает сенсорные и моторные импульсы.
ШУКРА и АРТАВ (воспроизводительные ткани) содержат ингредиенты всех тканей, отвечают за воспроизведение.
Семь дхату проявляются в установленном естественном биологическом порядке. Пища после переваривания, называемая «питательной плазмой» (ахара раса), содержит питание для всех дхату.
Эта «питательная плазма» трансформируется с помощью тепла (дхату агни) и снабжает питанием соответственно каждую дхату. РАСА трансформируется в РАКТА, которая потом проявляется в МАМСА, МЕДА и т.д.
Эта трансформация является результатом трех основных действий: орошение (питание подается к семи дхату через кровеносные сосуды), отбор (каждая дхату выбирает соответствующее питание для выполнения своих физиологических функций) и непосредственно трансформация (так как питательные вещества проходят через каждую дхату, то создается питание для каждой последующей дхату).
Эти три процесса — питание, отбор и трансформация, происходят одновременно в процессе создания семи дхату. Дхату питаются и трансформируются для поддержания нормальных физиологических функций в различных тканях, органах и системах.
Циркуляция питательных веществ и трансформация дхату
РАСА (плазма) поддерживает функции менструации (артава) в матке, лактацию (станоя) в грудных железах.
РАКТА (ткань крови или красные кровяные тельца) поддерживает мышцы сухожилий (кандара) и кровеносные сосуды (сира).
МАМСА (мышечная ткань) поддерживает натяжение мышц (снайю) и кожи (тваша).
МЕДА (жировая ткань) поддерживает подкожный жир (васа) и функции пота (сведа).
АСТХИ (костная ткань) поддерживает зубы (данта), ногти (накха) и волосы (хеша).
МАДЖА (костный мозг, нервная ткань) поддерживает функцию слезовыделения (акшивит снеха).
ШУКРА (семя, органы воспроизведения) поддерживает функции мозга.
Когда в балансе вата-питта-капха есть нарушение, это непосредственно отразится на дхату. Нарушение доша (вата, питта или капха) и дефект дхату всегда влекут за собой болезненный процесс.

Здоровое состояние дхату может быть сохранено мерами по поддержанию баланса вата-питта-капха путем соответствующей диеты, упражнений и осуществления восстановительной программы.

Качества
Аюрведа представляет из себя тонкую медицинскую науку о свойствах или качествах. Эти качества еще называются гуны. Великий аюрведический врач Чарак обнаружил, что все органические и неорганические субстанции также, как и все мысли и действия, обладают определенными качествами.
Эти качества содержат потенциальную энергию, действия которой выражаются кинетической энергией. Качества и действия тесно связаны между собой, так как потенциальная энергия качеств со временем становится действием или кинетической энергией.
Согласно Аюрведе, существуют двадцать основных качеств. Прилагаемая таблица показывает эти двадцать качеств и их действия.
После тщательного наблюдения за вселенной и человеком, Чарак распределил двадцать основных качеств на десять противоположных пар (например, тепло — холод, медленно — быстро, тупой — острый, влажно — сухо). Эти противоположные силы функционируют вместе.
Вселенная в целом есть проявление двух основных противоположностей — мужской и женской энергий. Итак, возможно понимание Вселенной, как взаимодействия противоположных сил, которые проявляют себя в основных качествах.
Вата, питта и капха обладают своими собственными качествами, и субстанции, имеющие аналогичные качества, будут стремиться ухудшить связанные с телом свойства по закону «подобное стремится к подобному».
Например, в летний сезон качества аналогичные качествам питта — жар, сухость, легкость, подвижность и проникновение. Естественно, летом питта в теле будет ухудшаться.
Вата — легка, суха, подвижна, груба и холодна; значит в осенний сезон, имеющий те же качества, вата в конституции человека будет стремиться к ухудшению.
Наконец, капха — жидкая, тяжелая, холодная и мутная; значит зимой, когда эти свойства преобладают во внешней среде, внутренняя капха будет стремиться к ухудшению.
Если человек постоянно принимает вещи с качествами, противоположными качествам его тела, то эти противоположные качества извне могут стать доминирующими и привести к беспорядку в теле. Например, вата-индивидуум, естественно, имеет излишек легких качеств.
Если такой человек постоянно поглощает тяжелые капха продукты, которые сдерживают легкие качества тела, то через некоторое время его индивидуальные качества вата (легкий) переменятся на капха (тяжелый). Таким образом, качества тела могут измениться вопреки естественным, присущим конституции склонностям.
Чтобы понять и оценить аюрведическую концепцию качеств, необходимо углубленно медитировать на них. Исследование качеств — очень тонкое искусство, и оно требует постоянного осознания.
Если, например, человек ест горячий пряный перец, как отреагируют его чувства? Он немедленно почувствует жар, потение и жжение во рту из-за остроты и проникающего влияния этой пищи. А на следующий день моча и кал могут иметь качество жжения.
Аюрведическая концепция фармакологии, терапии и приготовления пищи основана на действии и взаимном противодействии этих двадцати качеств. Поняв эти качества, можно поддерживать баланс в тридоша.

Двадцать качеств (гун) и их действия

1. ТЯЖЕЛЫЙ (гуру) — увеличивает капха, уменьшает вата и питта. Увеличивает объем питания, депрессию, создает тупость, летаргию.
2. ЛЕГКИЙ (лагху) — увеличивает вата, питта и агни, уменьшает капха, способствует пищеварению, уменьшает объем, очищает, создает свежесть, поверхностность.
3. МЕДЛЕННЫЙ (манда) — увеличивает капха, уменьшает вата и питта. Создает леность, замедленность действий, расслабление, тупость.
4. ОСТРЫЙ (тикшна) — увеличивает вата и питта, уменьшает капха. Создает язвы, воздействует на тело незамедлительно, способствует остроте, быстрому восприятию (пониманию).
5. ХОЛОД (шита) — увеличивает вата и капха, уменьшает питта. Создает оцепенение, бессознательное состояние, страх, бесчувствие.
6. ЖАР (ушна) — увеличивает питта и агни, уменьшает вата и капха. Способствует теплу, пищеварению, очищению, расширению, воспалению, гневу, ненависти.
7. МАСЛЯНЫЙ (снигдха) — увеличивает питта и капха, уменьшает вата и агни. Создает маслянистость, влажность, смазывает, создает энергию. Способствует состраданию, любви.
8. СУХОЙ (рукша) — увеличивает вата и агни, уменьшает питта и капха. Создает сухость, поглощение, запор, нервозность.
9. КРОТКИЙ (слакшна) — увеличивает питта и капха, уменьшает вата и агни. Уменьшает грубость, увеличивает спокойствие, любовь, заботливость.
10. РЕЗКИЙ (кхара) — увеличивает вата и агни, уменьшает питта и капха. Вызывает трещины на коже, в костях, порождает легкомысленность, жестокость.
11. ГУСТОЙ (сандра) — увеличивает капха, уменьшает питта и агни. Способствует основательности, тупости, силе.
12. ЖИДКИЙ (драва) — увеличивает питта и капха, уменьшает вата и агни. Растворяет, разжижает. Способствует слюнотечению, состраданию, связыванию.
13. МЯГКИЙ (мруду) — увеличивает питта и капха, уменьшает вата и агни. Создает мягкость, деликатность, расслабление, нежность, любовь, заботливость.
14. ЖЕСТКИЙ (катхина) — увеличивает вата и капха, уменьшает питта и агни. Увеличивает жесткость, суровость, силу, себялюбие, бессердечность, бесчувствие.
15. НЕПОДВИЖНЫЙ (отхира) — увеличивает капха, уменьшает вата, питта и агни. Способствует стабильности, создает препятствия, поддержку, запоры, способствует вере.
16. ПОДВИЖНЫЙ (чхала) — увеличивает вата, питта и агни, уменьшает капха. Способствует движению, шаткости, беспокойству, недостатку веры.
17. ТОНКИЙ (сукшка) — увеличивает вата, питта и агни, уменьшает капха. Пронзительный. Проникает в тонкие капилляры. Увеличивает эмоции, чувствительность.
18. ГРУБЫЙ (стхула) — увеличивает капха, уменьшает вата, питта и агни. Является причиной препятствий, ожирения.
19. МУТНЫЙ (авила) — увеличивает капха, уменьшает вата, питта и агни. Вызывает головную боль, загрязнение, слабое восприятие.
20. ЯСНЫЙ (вишада) — увеличивает вата, питта и агни, уменьшает капха. Умиротворяет. Является причиной изоляции, отвлечения.

Таблица 4. Качества тридоши


 
ВАТА
ПИТТА
КАПХА
сухой

маслянистый

тяжелый
легкий
проникающий
медленный
холодный
горячий
холодный
резкий
легкий
маслянистый
тонкий
подвижный
густой
подвижный
жидкий
мягкий
ясный
кислый
неподвижный
рассеивающий


 
Диагностика
На Западе под словом «диагностика» обычно подразумевают опознание болезни после ее проявления. В Аюрведе, однако, под диагностикой понимается постоянное, шаг за шагом, наблюдение за взаимодействием между порядком (здоровьем) и беспорядком (болезнью), происходящим в организме.
Процесс болезни — это взаимодействие между тканями тела и его свойствами. Симптомы болезни всегда связаны с нарушением баланса в тридоша. Раз поняв природу этого дисбаланса, можно лечением восстановить баланс в тридоша.
Аюрведа учит очень точным методам выявления болезненного процесса перед тем, как проявятся какие-либо внешние признаки заболевания. Обнаружив ранние симптомы дисбаланса и болезненных реакций в организме, можно определить природу будущих реакций организма.
Ежедневное наблюдение за пульсом, языком, лицом, глазами, ногтями и губами даст изучающему Аюрведу тонкие индикаторы, по которым он может узнать, какие патологические процессы происходят в теле, какие органы и доша повреждены и где скапливаются токсины.
Таким образом, регулярной проверкой индикаторов, патологические симптомы могут быть определены заранее, и можно принять предохранительные меры.
Аюрведа учит, что пациент — это живая книга, и для понимания его физического благополучия следует читать эту книгу ежедневно.

Измерение пульса лучевой артерии

Как показано на диаграмме, лучевой пульс проверяется тремя пальцами: указательным, средним и безымянным. Для полного исследования пульса врач становится перед пациентом и проверяет пульс на правом и левом запястье пациента.
Показания пульса на правом и левом запястьях неодинаковы, поэтому лучше проверить пульс на обоих запястьях. Нельзя проверять пульс после большого напряжения, массажа, еды, омовения или секса.
На пульс может также повлиять нахождение тела около источника тепла или энергичные физические упражнения. Можно также определять пульс по другим точкам тела.
Чтобы проверить ваш собственный пульс, держите свою руку, слегка согнув запястье. Поместите три ваших пальца легко на запястье, немного ниже лучевой кости (пястной кости), и ощутите точки пульса. Затем немного уменьшите давление пальцев, чтобы почувствовать различные движения пульса.
Исследованием поверхностной и глубокой пульсации можно определить не только конституцию тела, но и состояние различных органов. Биение пульса связано не только с биением сердца, пульс может открыть кое-что о важных меридианах, связанных с течением пранической энергии в теле.
Поток этой энергии циркулирует в крови, проходя через такие жизненно важные органы, как печень, почки, сердце и мозг. Внимательный исследователь, чувствуя поверхностную и глубокую пульсацию, может определить состояние этих органов.
Каждый палец расположен на отрезке меридиана, связанного в этом месте с доша (см. диаграмму руки). Например, указательный палец, находящийся на меридиане вата-доша, указывает на воздух в теле, средний палец, соприкасающийся с питта, указывает на огонь и безымянный палец, ощущающий капха пульс, указывает на воду.
Указательный палец, лежащий на правом запястье пациента в том месте, где при поверхностном касании можно ощутить деятельность толстой кишки, может почувствовать деятельность легких при сильном давлении. Если при поверхностном касании указательного пальца на правом запястье чувствуется очень сильная пульсация, значит в толстой кишке ухудшилась вата.
Если в той же позиции указательного пальца силен глубокий пульс, значит есть закупорка в легких. Средний палец, находящийся на правом запястье, может указать на состояние желчного пузыря (при поверхностном касании) и на печень (при сильном давлении пальца).
Безымянный палец чувствует перикардиум (сердечную сумку) при поверхностном касании, а при глубоком давлении он указывает на гармонию вата, питта, капха.
Указательный палец, поверхностно лежащий на левом запястье пациента, контролирует деятельность тонкой кишки, а сердце проверяется сильным давлением этого пальца. Поверхностное давление среднего пальца обнаруживает деятельность желудка, а сильное давление обнаруживает состояние селезенки.
Состояние мочевого пузыря обнаруживается поверхностным касанием безымянного пальца, а сильное давление этого пальца проверяет функции почек. Чтобы научиться технике исследований пульса, требуется внимание и повседневная практика.
Вы можете почувствовать изменения вашего пульса в разное время дня. Вы также заметите изменения пульса после мочеиспускания, когда вы голодны или когда вы в гневе. Наблюдая такие изменения, вы будете учиться читать пульс.

Пульс и органы
 
                                                        ПОВЕРХНОСТНОЕ КАСАНИЕ  

Правая рука
Левая рука
Указательный палец
1. Толстая кишка
1. Тонкая кишка
Средний палец
2. Желчный пузырь
2. Желудок
Безымянный палец
3. Перикардиум
3. Мочевой пузырь
                                                            СИЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Правая рука
Левая рука
Указательный палец
1. Легкое
1. Сердце
Средний палец
2. Печень
2. Селезенка
Безымянный палец
3. Вата — Питта — Капха
3. Почка
 
Когда пульс не должен проверяться:
После массажа.
После принятия пищи или алкоголя.
После солнечной ванны.
После сидения у огня.
После тяжелой физической работы.
После секса.
При голоде.
Во время купания.
Частота пульса в связи с возрастом:
Ребенок в лоне матери — 160.
Ребенок после рождения — 140.
От рождения до года — 130.
От года до двух лет — 100.
От трех до семи лет — 95.
От 8 до 14 лет — 80.
Средний возраст — 72.
Преклонный возраст — 65.
При болезни-120.
Время смерти — 160.

Диагностика по языку
Язык — орган вкуса и речи. Мы воспринимаем вкус языком, когда язык влажный; сухой язык не может воспринимать вкус. Язык также орган речи, используемый для превращения мыслей, концепций, идей и чувств в слова. Исследование этого важного органа даст информацию о том, что происходит в организме.
Посмотрите на ваш язык в зеркале. Наблюдайте его размер, очертания контура, поверхность, края и цвет. Если цвет бледный, то это указывает на признаки анемии или недостатка крови в организме. Если цвет желтоватый, есть избыток желчи в желчном пузыре или нарушении в печени. Если цвет голубой (когда человек не ел голубики) — есть дефект в сердце.
Как показано на диаграмме, разные части языка связаны с разными органами тела. Если есть обесцвечивание языка, его вялость или поднятие его сферы — значит, этот важный орган имеет дефект. Например, если вы видите отпечаток зубов по краям языка, это указывает на недостаточную усваиваемость кишечника.
Налет, покрывающий язык, указывает на токсины в желудке, тонкой или толстой кишке. Если налетом покрыта только задняя часть языка, токсины есть в толстой кишке, если налет в середине языка — токсины присутствуют в желудке и тонкой кишке.
Линия, идущая посредине языка, указывает на возбуждение, идущее по позвоночному столбу. Если эта линия искривлена, это может указывать на деформацию или искривление позвоночника.
Обесцвечивание или повышенная чувствительность отдельных частей языка указывает на нарушение в тех органах, которые связаны с этой частью (см. диаграмму). Беловатый цвет языка указывает на нарушения капха и скопление слизи. 
Красный или желто-зеленый язык указывает на нарушения питта. Темно-коричневая окраска указывает на вата нарушения. Обезвоживание языка является симптомом уменьшения дхату раса (плазмы). Бледный язык указывает на уменьшение дхату ракта (красные кровяные тельца).
Диагностика по лицу
Лицо — это зеркало ума. На лице имеются линии и морщины. Если есть нарушение и болезнь — это покажет ваше лицо. Внимательно наблюдайте за вашим лицом в зеркале. Горизонтальные морщины на лбу указывают на ваши глубоко скрытые тревоги и беспокойства. 
Вертикальная линия между бровями с правой стороны указывает на то, что подавление ваших эмоций сказывается на печени. Вертикальная линия между бровями с левой стороны указывает на то, что ваша селезенка возбуждена.
Когда нижние веки полные и припухлые, это указывает на нарушения в почках. Изменение окраски (как у бабочки) носа или щек также относится к области почек и означает, что организм не усваивает железо или фолиевую кислоту и пищеварительный обмен веществ не действует должным образом из-за понижения агни.
Обычно, люди вата конституции не могут набирать вес. Поэтому их щеки вялые и запавшие. Люди с замедленным обменом веществ (капха конституции) могут задерживать воду и жир, и их щеки будут пухлые.
Кончик носа указывает на конституцию. Острый нос указывает на питта, приплюснутый, тупой — на капха, а крючковатый нос — на вата.
Диагностика по губам
Как и другие части тела (язык, ногти, лицо, глаза), губы также отражают здоровое или болезненное состояние различных органов. Нужно наблюдать за размером, формой, поверхностью, цветом и очертанием губ. 
Если губы сухие и грубые — это указывает на обезвоживание или вата нарушения. Нервозность и страх также могут быть причиной сухости и дрожания губ. При анемии губы бледные. В результате хронического курения губы становятся коричневато-черные. 
Многократное возникновение воспаляющихся участков на поверхности губ указывает на лишай и хроническое нарушение питта. Если на губах много светло-коричневых крапинок, это указывает на плохое пищеварение или на присутствие глистов в толстой кишке. 
При заболевании желтухой, губы становятся желтыми, при сердечных нарушениях, из-за недостатка кислорода, губы становятся синими. Неодинаковая окраска различных участков губ указывает на дефекты в соответствующих органах (см. диаграмму).
Диагностика по ногтям
Согласно Аюрведе, ногти являются побочным продуктом костей. Посмотрите на размер, форму, поверхность и очертания ваших ногтей. Посмотрите также, гибкие ли они, мягкие, нежные или хрупкие, легко ломающиеся.
Если ногти сухие, крючковатые, грубые, легко ломаются, значит, в организме преобладает вата. Когда ногти мягкие, розовые, нежные, легко гнущиеся и слегка блестят, то в организме преобладает питта. Если ногти толстые, крепкие, мягкие, сильно блестят, с одинаковым контуром, тогда преобладает капха.
Длинные линии на ногтях указывают на плохую всасываемость пищи в системе пищеварения. Поперечные желобки на ногтях указывают на плохое питание или на запущенные болезни.
Иногда ногти бывают выступающими, выпуклыми, луковицеобразными, похожими на барабанные палочки. Такое состояние ногтей, называемое «клаббинг», указывает на слабость сердца и легких. 
Когда ноготь имеет форму ложки и вогнут так, что может удержать каплю воды, это указывает на недостаток железа. Белые пятнышки на ногте указывают на недостаток цинка или кальция.
Бледный цвет ногтей указывает на анемию. Чрезмерная краснота ногтей указывает на излишек красных кровяных телец. Желтизна ногтей указывает на слабость печени или на желтуху. Синие ногти говорят о слабом сердце.
Каждый палец имеет связь с определенным органом. Большой палец связан с мозгом и черепом, а указательный — с легкими. Средний палец связан с тонкой кишкой, безымянный — с почками, а мизинец — с сердцем.
Белые крапинки на безымянном пальце указывают на отложения кальция в почках. Если белые крапинки есть на указательном пальце, это говорит о скоплении кальция в легких.

Диагностика по глазам
Маленькие и часто мигающие глаза указывают на преобладание вата в организме. Чрезмерное мигание глаз указывает на глубоко скрытую нервозность, беспокойство и страх. Поникшее верхнее веко указывает на чувство незащищенности, страха, потерю уверенности, нарушение вата. Большие, прекрасные, привлекательные глаза указывают на капха конституцию.
Глаза питта блестящие и чувствительны к свету, светлого оттенка, имеют тенденцию к близорукости. Согласно Аюрведе, глаза получают свою энергию от одного из основных элементов — огня. Чувствительность сетчатки к свету — это результат энергии огня. Таким образом, люди питта конституции имеют избыток огня в организме, и их глаза часто сверхчувствительны к свету.
Если глаза выдаются — это указывает на неправильное функционирование щитовидной железы. Если конъюнктива глаз бледная, это указывает на анемию. Если конъюнктива желтая, есть слабость печени.
Нужно наблюдать за цветом, размером и формой радужной оболочки глаза. Маленькая радужная оболочка указывает на слабость суставов. Если есть белый круг вокруг оболочки, это указывает на избыточное потребление соли или сахара. 
В среднем возрасте это может быть знаком стресса. Если белое кольцо очень выдается и очень белое (особенно, в среднем возрасте), это указывает на перерождение суставов. Они будут трескаться и ломаться, вероятны боли в суставах и артриты. Коричневато-темные точки на радужной оболочке указывают на неусваиваемость кишечником железа.
Вдобавок к диагностической методике, изложенной на предыдущих страницах, Аюрведа также применяет и другие методы клинического исследования: ощупывание, выстукивание, выслушивание и опрос пациента. Кроме того, проводятся исследования сердца, печени, селезенки, почек, мочи, стула, мокроты, испарины. Также исследуется речь и физиогномика пациента.
 

Лечение
Всё аюрведическое лечение стремится к установлению равновесия телесных свойств вата, питта, капха. Как говорилось в четвертой главе, болезнь — это результат нарушения равновесия этой триады.
Согласно аюрведическому учению, приступать к любой форме лечения (медикаментозное, акупунктура, хиропрактика, массаж, аллопатия или любая другая форма лечения), не удалив сначала токсины из организма, являющиеся ответственными за болезнь, — значит загонять эти яды глубоко в ткани. 
Признаки облегчения болезненного процесса могут наступить в результате поверхностного лечения. Однако, глубинные, фундаментальные причины болезни останутся незатронутыми, и проблемы, в той или иной форме, возникнут снова.
Есть два типа аюрведического лечения: удаление токсинов и нейтрализация их. Эти методы могут применяться, как на физическом, так и на эмоциональном уровне.

Эмоциональная разрядка
Давайте вначале рассмотрим эмоциональные или психологические факторы. Гнев, страх, беспокойство, зависть, жадность и гордость являются обычными человеческими эмоциями. Тем не менее, большинство людей с детства, приучены не выражать эти негативные эмоции. 
В результате, человек начинает с раннего возраста подавлять естественные проявления этих чувств. Наука Аюрведа учит, как человек должен освобождаться от тех эмоций, подавление которых явится причиной дисбаланса и возникновения болезнетворных токсинов.
Аюрведическими способами обращения с негативными эмоциями являются наблюдение и освобождение. Например, когда появляется гнев, человек должен полностью осознать его, наблюдать это чувство, как оно развивается от начала до конца. 
Из этого наблюдения человек может узнать природу гнева и нейтрализовать его. Так нужно обращаться со всеми негативными эмоциями. Аюрведа учит, что путем осознания все негативные эмоции могут быть преодолены.
Страх связан с вата; гнев — с питта, а гордость, зависть и жадность — с капха. Если человек подавляет страх, будут нарушения в почках, гнев — нарушения в печени, подавление чувства жадности вызовут нарушения в сердце и селезенке.
Панчакарма
Для многочисленных болезней, таких как избыток слизи в грудной полости, желчь в кишечнике, капха в желудке, скопление газа в толстой кишке, можно применить физическое удаление. Для такого лечения Аюрведа предлагает панчакарма. 
Эти процессы очищают тело, ум, эмоции. «Панча» — означает «пять», а «карма» — означает «действие» или «процесс». Пять основных процессов таковы: рвота, слабительные средства, лекарственная клизма, прием лекарств через нос и очищение крови.

Лечебная рвота (вамана)
Когда есть закупорки в легких, создающие повторяющиеся приступы бронхита, кашля, простуды или астмы, аюрведическим лечением является терапевтическая рвота (вамана), которая удаляет слизь, создающую избыток капха. 
Вначале нужно выпить три-четыре стакана настоянного корня солодки или корня аира, затем вызвать рвоту, массируя язык. Это освобождает от возбуждения. Или утром перед чисткой зубов можно принять два стакана соленой воды, чтобы уменьшить капха, затем, массируя язык, вызвать рвоту. 
Слизь тотчас удалится, больной почувствует немедленное облегчение. Закупорки, хрипы и одышка исчезнут, и полости (синусы) станут чистыми.
Терапевтическая рвота также предписывается при заболеваниях кожи, хронической астме, диабете, хронической простуде, лимфатических закупорках, хроническом несварении, опухолях, эпилепсии (в промежутках между приступами), хронических заболеваниях синусов и повторяющихся приступах тонзиллита.
Предварительные меры. Вечером, за день до применения вамана, сделать масляные втирания и припарку. За день или три дня до вамана, больной должен выпивать чашку масла от двух до трех раз в день, пока его стул не станет маслянистым и пока он не почувствует тошноту. 
Он должен есть капхагенные продукты, чтобы увеличить капха в организме. Ваман нужно совершать утром (время капха). Больной должен есть басмати рис и обильно посоленный йогурт рано утром — это впоследствии увеличит капха в желудке. Теплые обкладывания на грудь и спину будут разжигать капха. 
Больной должен спокойно сидеть на невысоком стуле и пить смесь настоя корня солодки с медом или чай из корня аира. Количество этих рвотных препаратов нужно измерить и записать перед принятием, чтобы позже можно было определить количество рвоты. 
После питья этого настоя больной должен почувствовать тошноту. Затем он должен потереть язык, чтобы вызвать рвоту, которую следует продолжать до появления в рвоте желчи. 
Степень успешности этого лечения определяется: количеством раз вызываемой рвоты (8 — максимум, 6 — среднее количество, 4 — минимальное); объемом рвоты (1 литр — максимум, 750 мл — среднее количество, 473 — минимальное количество).
Меры после лечения. Покой, пост, курение лекарственных сигарет, не сдерживать естественные отправления — мочеиспускание, эвакуацию, газ, чихание, кашель.
Показания. Кашель, простуда, симптомы астмы, капха-лихорадка, тошнота, потеря аппетита, анемия, кровотечение из заднего прохода, отравление, кожные болезни, диабет, скопление лимфы, хронические болезни синусов, повторяющиеся тонзиллиты.
Противопоказания. Детский и преклонный возраст, голодным, дебильным, при болезнях сердца, при кавернах в легких, кровотечении из верхних дыхательных путей, менструациях, беременности, истощении, стрессе, ожирении.
Необходимые ингредиенты: корень солодки, аир, соль, кардамон, стрихнин.
Слабительные средства (виречана)
Когда выделяется много желчи и она скапливается в желчном пузыре, печени или кишечнике, результатом может быть аллергическая сыпь или кожное воспаление (прыщи или дерматит) наряду с хронической лихорадкой, водянкой, желчной рвотой или желтухой. 
Аюрведическим лечением такого состояния является применение слабительного или лаксатива (виречана). Для этого лечения могут употребляться многие прекрасные травы, растущие в Америке. 
Например, настой александрийского листа является мягким слабительным. Однако у людей вата конституции этот настой может быть причиной болевых схваток, так как его действие усугубляет перистальтику толстой кишки.
Для вата и питта конституции эффективным слабительным будет стакан горячего молока с добавлением двух чайных ложек гхи (приготовление гхи описано в Приложении 2 — Рецепты). 
Это слабительное, принятое перед сном, поможет уменьшить избыток питта, нарушающий функционирование желчи в организме. Фактически слабительное может полностью решить проблему избытка питта.
Когда принимаются слабительные, важно следить за диетой. Пациент не должен есть пищу, которая усугубляет его преобладающие свойства (вата, питта, капха) или выводит из равновесия эти три свойства (подробнее о диете см. Главу 8).
Слабительные не должны принимать люди с пониженным агни, при сильной лихорадке, поносе, тяжелом запоре, при кавернах в легких или кровотечении из прямой кишки. Нельзя их принимать при присутствии инородного тела в желудке, после клизмы, в случае истощения, слабости или при выпадении прямой кишки.
Виречана очищает питта и прочищает кровь от токсинов. Это лечение можно принимать на третий день после вамана-терапии. Если терапия вамана вам не рекомендована, непосредственно разрешена терапия виречана. 
Для подготовки к этому лечению должны применяться масло и припарки в область прямой кишки и брюшной полости соответственно. Виречана очищает потовые железы, тонкую и толстую кишки, почки, желудок, печень и селезенку.
Показания. Кожные болезни, хроническая лихорадка, геморрой, опухоли брюшной полости, глисты, подагра, желтуха.
Противопоказания. Детский возраст, преклонный возраст, дебильность, сильная лихорадка, пониженный агни, несварение, кровотечение из нижних проходов, каверны в легких, понос, инородное тело в желудке, сразу после ваман, истощение, язвенный колит, выпадение прямой кишки.
Необходимые ингредиенты: александрийский лист, чернослив, шелуха льняного семени, корень одуванчика, коровье молоко, касторовое масло, изюм, манговый сок.

Клизма (басти)
Аюрведическое лечение клизмой включает в себя введение в прямую кишку таких лекарств, как сезамовое масло, аировое масло или смесь трав в жидком состоянии. Лечебная клизма полностью излечивает вата нарушения. 
Она облегчает запоры, вздутие, хроническую лихорадку, обычную простуду, сексуальные нарушения, помогает при камнях в почках, болях в сердце, рвоте, при болях спины, шеи и при повышенной кислотности. 
Многие вата нарушения, как, например, ишиас, артриты, ревматизм и подагра также вылечиваются клизмой. Вата — очень активный принцип в патогенезе, и есть, по крайней мере, восемьдесят нарушений, связанных с вата. Клизма полностью вылечивает восемьдесят процентов этих болезней.
Лекарственная клизма не должна применяться, если пациент страдает от поноса или от кровотечения из прямой кишки. 
Масляную клизму нельзя ставить людям, страдающим хроническим несварением, кашлем, одышкой, поносом, диабетом или тяжелой анемией, нельзя ее ставить пожилым людям и детям до семи лет.
Клизмы из отвара (травы, отваренные в воде) нельзя применять при острой лихорадке, поносе, простуде, параличах, болях в сердце, при сильных болях в брюшной полости или истощении. 
Масляная клизма или клизма из отвара должна продолжаться минимум тридцать минут. Однако, лучше, если она будет длиться так долго, как это возможно.
Вата — основной причинный фактор проявления болезней. Вата ответственна за задержку или удаление фекалий, мочи, желчи и других отходов.
Вата обычно локализуется в толстой кишке. Кости — также место вата. Следовательно, лечение, проводимое через прямую кишку, воздействует на астхи дхату. 
Слизистая оболочка толстой кишки связана с внешним покрытием костей (надкостницей), которая питает кости. Поэтому любое лечение, проводимое через прямую кишку, проникает глубоко в ткани и исправляет вата нарушения.
Типы клизм. 
1) Масляная клизма — от 0,5 до 1 чашки окопника отварить и добавить 0,5 чашки теплого сезамового масла (см. солодковый отвар перед солодковым гхи в разделе Рецепты). 
2) Питательная клизма: 1 чашка теплого молока.
Показания. Запор, вздутие живота, боли в нижней части спины, подагра, ревматизм, ишиас, артриты, нервные нарушения, вата — головная боль, истощение, атрофия мускулов.
Противопоказания. 1) Масляная клизма противопоказана при: диабете, ожирении, несварении, понижении агни, расширении селезенки, при потере сознания. 2) При дебильности, икоте, геморрое, воспалении ануса, поносе, беременности, водянке. 3) При диабете, ожирении, лимфатических закупорках.
Прием лекарств через нос (насья)
Избыток выделений организма, скапливающихся в горле, носу, пазухах или в голове, удаляется через ближайшие отверстия. Нос — это дверь, ведущая к мозгу и сознанию; прана (жизненная энергия) входит в тело через дыхание, осуществляемое носом. 
Прана поддерживает сенсорные и моторные функции в организме. Носовой прием лекарств помогает исправить нарушения праны, повышает эффективность мозговых, сенсорных и моторных функций.
Носовой прием лекарств рекомендуется при сухости в носу, закупорках пазух, мигреневой головной боли, при конвульсиях и обычных проблемах глаз и ушей. 
Обычно такое лечение нельзя применять после бани, принятия пищи, после секса, питья алкоголя, оно также противопоказано во время беременности и при менструациях.
Можно также улучшить дыхание посредством массажа носа. Для этого мизинец погружают в гхи и затем вводят его в ноздрю. Медленно массируют внутренние стенки носа, продвигая палец так глубоко, как это возможно. 
Это лечение может уменьшить возбуждение. Носовые ткани очень нежны, поэтому при этом лечении ноготь мизинца нужно укоротить, чтобы не повредить тонкую слизистую оболочку в ноздрях. 
Так как большинство людей имеют отклонения в носовой перегородке, то в одну ноздрю будет легче проникнуть, чем в другую. Массаж нужно производить медленными движениями, вначале по направлению часовой стрелки, затем против нее. 
Таким образом, может быть удалено возбуждение, блокирующее дыхательный тракт. Можно проводить это лечение каждое утро и каждый вечер. От этого, по мере освобождения от возбуждения, будет меняться тип дыхания и может также улучшиться зрение.

Виды насьи: 
1) виречана — очищение при помощи порошка или трав. 
2) Питательная насья — для вата. 
3) Успокаивающая насья. 
4) Насья с отварами. 
5) Гхи или масляная насья. 
6) Массаж носа.
Лечение порошком. Сухой порошок готу кола вводится в нос пипеткой. Это употребляется при капха нарушениях — при головной боли, тяжести в голове, простуде, выделениях из носа, при слипающихся глазах, хрипоте (благодаря липкой капха), при свищах, воспалении лимфатических узлов, опухолях, глистах, кожных болезнях, эпилепсии, вялости, паркинсонизме, хроническом рините, привязанности, алчности, вожделении.
Питательная насья. Берется гхи, масло, соль. Это лечение применяется при вата нарушениях: мигрени, сухости горла, сухости носа, нервозности, беспокойстве, страхе, головокружении, птозе (опущении верхнего века), воспалении слизистой сумки, неподвижности шеи, воспалении шейных позвонков (спондилезе), сухости пазух, потере обоняния.
Успокаивающая насья. Берется сок алоэ, теплое молоко, сок корня аспарагуса, сок готу кола. Это лечение употребляется только при питта нарушениях: выпадении волос, конъюнктивитах, звоне в ушах.
Масляная насья. Отвары и масло, смешанные вместе. Употребляется при вата, питта и капха нарушениях.
Массаж носа. Погрузить чистый мизинец в соответствующее масло и вводить его в каждую ноздрю. Носовые проходы смазываются посредством этого массажа, который поможет расслабить глубоко скрытые ткани. Массаж можно делать ежедневно или при стрессовой ситуации.
Больной должен лежать на столе, запрокинув голову. В каждую ноздрю вводится 5 капель масла (или отвара). Лежать в этом положении от 1 минуты и более.
Противопоказания. Беременность, менструации, после секса, ванны, еды, употребления алкоголя.
Необходимые ингредиенты. Порошок аирового корня, готу кола, лук, чеснок, черный перец, красный перец, имбирь, приготовленное гхи.
Кровопускание (рактамокша)
В организме циркулируют токсины, которые попадают в кровь из желудочно-кишечного тракта. Они могут проявиться на коже или в местах соединений суставов, являясь причиной болезни. В таких случаях требуется удаление токсинов и очистка крови.
При повторяющихся кожных заболеваниях, таких как крапивница, сыпь, экзема, прыщи, лейкодермия, хроническая оспа и чесотка, рекомендуется кровопускание (рактамокша). В случаях увеличения печени и селезенки, при подагре такое лечение также эффективно.
Питта проявляет себя в побочных продуктах крови и поэтому при многих нарушениях питта, таких как сыпь и прыщи, в кровеносной системе циркулируют токсины. 
Таким образом, при многих болезнях питта берут небольшое количество крови из вены, что ослабляет напряжение, созданное токсинами в крови. Эту процедуру должен проводить только врач.
Кровопускание стимулирует действие антитоксичных частиц в кровотоке, помогающих образованию иммунного механизма кровеносной системы. Таким образом, токсины нейтрализуются, что способствует радикальному лечению многих болезней крови и костей. Кровопускание противопоказано при анемии, отеке и слабости, не рекомендуется оно маленьким детям и пожилым людям.
Некоторые продукты — сахар, соль, йогурт, кислые на вкус — при избыточном потреблении токсичны для крови. При обычных нарушениях крови, этих продуктов нужно избегать для сохранения чистоты крови. Чай из корня лопуха — лучшее кровоочистительное средство. 
При таких болезнях крови, как аллергия, сыпь или прыщи, больной должен принять молочное слабительное и на следующий вечер начать лечение чаем лопухового корня. Этот чай заваривать в количестве 1 чайной ложки порошка на стакан кипятка. После принятия чая перед сном начнется действие травы по очищению крови. 
Другой кровоочистительной травой является шафран, наряду с порошком сандала, куркумой, тростниковым корнем (в порошке). Благоприятны при болезнях крови также гранатовый, апельсиновый соки и корень аспарагуса. Они могут применяться после кровопускания.
Успокоение
Временное облегчение (шамана) применяется при процессе по удалению очень серьезных токсинов. Это лечение направлено к возбуждению агни и стимулированию пищеварения через пост. 
Токсины можно нейтрализовать, вводя внутрь организма тепло и такие острые растения, как красный и черный перец. 
Сдерживание голода и жажды, упражнения, солнечные ванны, пребывание на свежем воздухе тоже способствуют нейтрализации токсинов. 

Питание и диеты
Аюрведа учит, что каждый человек наделен достаточной энергией, чтобы сделать себя здоровым. Эта наука жизни открывает перед каждым возможность восстановления здоровья через изучение и понимание тела и его потребностей. 
Согласно Аюрведе, для того, чтобы остаться здоровым, надо следовать правильной диете и иметь устойчивые повседневные здоровые привычки. Также важно заниматься традиционной практикой йоги и дыхательными упражнениями, понимая важность духовной практики, способной создать гармонию и благополучие.
Диета должна быть выбрана согласно индивидуальной конституции. Если человек понимает конституцию и связывает ее качества с качествами различной пищи, тогда будет возможно выбрать соответствующую диету. 
Необходимо учитывать вкус пищи (сладкий, кислый, соленый, едкий, горький или вяжущий), а также тяжелая пища или легкая, создает ли она теплоту или холод, маслянистая, жидкая или твердая. Сезон года тоже нужно учитывать при выборе диеты.
Сопроводительная таблица дает перечень продуктов, полезных или вредных для каждой конституции. Стрелки при видах пищи, направленные вверх, указывают на пищу, увеличивающую свойства (вата, питта и капха). Стрелки, направленные вниз, указывают на пищу, уменьшающую свойства, и такая пища является благотворной для людей с такими свойствами. 
Например, сухие фрукты, яблоки, дыни, картофель, томаты, баклажаны, мороженое, горох и зеленый салат увеличивают вата. Таким образом, люди вата конституции не должны употреблять много этих продуктов. Соответственно, сладкие фрукты, авокадо, кокосы, коричневый рис, красный кабачок, бананы, виноград, вишня, апельсин — благоприятны для людей вата конституции.
Увеличение питта доша произойдет от пряной пищи, растительного масла, кислых фруктов, бананов, папайи, томатов и чеснока. Продукты, сдерживающие питта, следующие: манго, апельсины, горох, сливы, брюссельская капуста, зеленый салат, семечки подсолнуха, спаржа и грибы.
Бананы, дыни, кокосы, финики, папайя, ананасы наряду с молочными продуктами способствуют возрастанию капха. Однако, сухофрукты, гранаты, клюква, рис басмати, брюссельская капуста благоприятны для людей капха конституции.
Летом, когда температура высока, люди интенсивно потеют. В это время года, когда доминирует питта, не годится есть горячую, пряную или острую пищу, поскольку она будет увеличивать питта. 
Осенью, когда дуют сильные ветры и больше сухости в атмосфере, нужно избегать сухофруктов, пищи, богатой протеином и других продуктов, увеличивающих вата. 
Зима — сезон капха, она приносит холод и снег. В этот период нужно избегать холодных напитков, сыра или йогурта. Такая пища увеличивает капха.
Что касается диеты, то важнейшим фактором является свежесть пищи. Также надо учитывать совместимость продуктов. 
Дыню же надо есть отдельно, сочетание ее с другими продуктами может вызвать засорение желудка и препятствовать усвоению пищи кишечником. 
Это будет причиной дисбаланса в тридоша, в результате чего возникнут токсины из-за одновременного приема несовместимой пищи.
Прием пищи должен регулироваться состоянием агни, огня пищеварения. Не следует есть, когда чувствуете жажду, и пить при чувстве голода. 
Если вы ощущаете голод, это значит, что действует ваш огонь пищеварения, и если вы в это время пьете, жидкость будет растворять пищеварительные ферменты, и агни будет убывать.
Пища — это питание для тела, ума и сознания. Очень важно, как вы едите. Во время еды нужно сидеть прямо и избегать отвлечений типа просмотра телепрограмм, разговоров или чтения. 
Ваше внимание и ум должны быть направлены на вкус пищи. Жуйте с любовью и радостью, и вы будете ясно ощущать вкус пищи. Вкус не возникает в пище. Он возникает в переживании того, кто ест. 
Если ваш агни поврежден, вы не будете чувствовать вкуса пищи. Вкус пищи зависит от агни. Специи помогают пробудить агни, что необходимо и для очищения тела, и для обогащения вкуса пищи. 
Каждый кусок должен быть пережеван, по крайней мере, 32 раза, прежде чем он будет проглочен. Такая практика еды позволит пищеварительным ферментам во рту правильно действовать, и, кроме того, это даст желудку время приготовиться к приему пережеванной пищи. 
Это очень важно — есть с умеренной скоростью.
Количество принимаемой пищи за один раз тоже имеет большое значение. Одна треть желудка должна наполняться пищей, одна треть водой и одна треть воздухом. Количество съеденной за один раз пищи должно равняться двум пригоршням (то, что умещается в двух руках). 
Если пищи съедается больше, желудок будет растягиваться и потребует дополнительной пищи. Перегруженный желудок растягивается, как воздушный шар. В результате переедания, также создаются добавочные токсины в кишечном тракте. 
Пища становится ядом, который организм с трудом удаляет. Человек должен есть и пить дисциплинированно и регулярно, ибо еда — это медитация, и, если есть таким образом, то будут питаться ваши тело, ум и сознание, и увеличится продолжительность жизни.
Вода имеет жизненно важную роль в поддержании баланса в организме. Вода может потребляться в виде фруктовых соков. Хотя фруктовый сок не должен приниматься во время приема пищи, вода при еде необходима. 
Во время еды нужно пить воду маленькими глотками. Принимаемая с пищей, вода становится нектаром, помогающим пищеварению. 
Если вода будет выпита после еды, то желудочный сок будет разжижаться и пищеварение будет затруднено. Климат влияет на количество воды, необходимой организму.
При несварении нужно проводить пост на теплой воде. Это поможет очищению и увеличению агни. Холодная вода будет остужать агни, поэтому ледяная вода — яд для системы пищеварения, а теплая вода — нектар. 
Пищеварение работает, когда человек пьет много воды. Чрезмерное питье воды может вызвать ее удержание в организме и добавочный вес тела.

Голодание
Перед постом необходимо тщательно рассмотреть индивидуальную конституцию. На Западе люди предпочитают пост в течение 10, 15, 20 или более дней без учета своей конституции. Такое непонимание требований, предъявляемых конституцией, может нанести организму вред.
Человек вата конституции не должен поститься дольше трёх дней. Воздержание от еды увеличивает легкость в теле, а вата (воздух тела) тоже является легким. 
Таким образом, элемент вата становится поврежденным, если поститься слишком долго, и этот поврежденный элемент создаст страх, беспокойство, нервозность и слабость. 
Эти же предписания о продолжительности поста касаются людей и питта конституции. Пост более четырех дней ухудшит питта, увеличивая элемент огня в теле. Это возрастание питта может быть причиной таких психофизических реакций, как гнев, ненависть и головокружение.
Люди с капха конституцией, однако, могут предпринимать продолжительный пост. Они будут испытывать ощущение возрастающей легкости, большего познания и открытия сознания. Ясность и способность к пониманию будут возрастать.
Если проводить пост на соке, то важно помнить, что виноградный сок хорош для вата конституции, гранатовый — для питта конституции и яблочный — для капха конституции. В каждый день поста выпивайте одну или полторы кварты сока, разбавленного водой (1 кварта — 1,14 литра).
Во время поста пищеварительная система отдыхает. В это время важно не создавать напряжения для агни, огня пищеварения. Во время поста огонь пищеварения возгорается, и, так как нет пищи для переваривания, агни постепенно сжигает залежалые токсины в кишечнике.
Аюрведа учит, что во время поста такие обычные растения, как имбирь, красный перец, черный перец и кэрри, имеющие лечебную ценность благодаря своим горячим, пряным качествам, могут употребляться, чтобы помочь нейтрализовать токсины. 
Если эти растения принимать в виде чая, они помогут возжечь агни, который сожжет токсины.
Когда человек соблюдает пост, нужно следить за физической силой и выдержкой. Если они идут на убыль, пост необходимо прервать.
Пост рекомендуется при лихорадке, запоре, артритных болях. Если в организме есть токсины, или в толстой кишке находится ама, также рекомендуется пост. 
Для нормального, здорового человека разумно будет, по крайней мере, один день в неделю проводить пост на теплой воде (одна — две кварты воды в день). Такая практика даст отдых системе пищеварения.

Витамины
На Западе принятие витаминов считают средством для создания или поддержания здоровья. Врачи по шаблону прописывают витамины своим пациентам, и практика приема огромных доз витамина С для предохранения от простуд является обычной. 
Однако, если не принимать во внимание индивидуальную конституцию, такие дозы витаминов могут создать дисбаланс в дошах. 
Человеческий организм способен создавать витамины, когда это необходимо, и зависимость от внешних витаминов, без учета индивидуальной конституции и состояния агни, может создать избыток витаминов в организме (гипервитаминоз).
Многие люди, принимающие регулярно витамины и минералы в добавление к своей диете, продолжают страдать от тех же недостатков, ради восполнения которых они эти добавления принимают, ибо они не способны должным образом переварить, усвоить и растворить эти натуральные и синтетические витамины.

Таблица 5.  Руководство по питанию для основных типов конституции
 

 
 
ВАТАПИТТА
КАПХА
НЕТ ↑ ­
ДА ↓НЕТ ↑ ­
ДА ↓НЕТ ↑ ­
ДА ↓
Овощи
Сырые овощи, брокколи, брюссельская капуста, кабачки, цветная капуста, сельдерей, баклажан, зеленый лист латука, грибы, лук сырой, петрушка*) горох, перец, картофель белый, шпинат, томаты.
Вареные овощи: спаржа, свекла, морковь, огурцы, чеснок, зеленый горошек, окра (вареная), лук (пареный), картофель сладкий, редис, цуккини.Острые овощи, свекла, морковь, баклажаны, чеснок, лук, перец, шпинат, томаты.
Сладкие и горькие овощи, спаржа, брокколи, брюссельская капуста, кабачки, огурцы, цветная капуста, сельдерей, зеленый, горошек, латук, зеленые листья.Цуккини.
Брюссельская капуста, кабачок, морковь, цветная капуста, баклажан, чеснок, зеленые листья латука, грибы, окра, лук, петрушка, горох, перец, картофель белый, редис, шпинат
Зерновые
Ячмень, гречиха, просо, маис, овес сухой, рожь.
Овес вареный, рис, пшеницаГречиха, маис, просо, овес (сухой), рис (коричневый), рожь.
Ячмень, овес (вареный), рис басмати, рис (белый)Овес (вареный), рис коричневый, рис (белый), пшеница.
Ячмень, маис,
просо, овес сухой, рис басмати в малом количестве, рожь.
Фрукты
Сухие фрукты, яблоки, клюква, груши, хурма, гранат, арбуз.
Сладкие фрукты, абрикос, авокадо, бананы, ягоды, виш-ня, кокос (свежие), клюква, грейпфрут, виноград, лимон, манго, дыня (сладкая), апельсин, папайя, персики, хурма, слива.Кислые фрукты, абрикосы, ягоды, бананы, вишня, клюква, грейпфрут, виноград зеленый, лимон, апельсин кислый, папайя, ананас, персики, хурма, слива кислая
Сладкие фрукты, яблоки, аво-кадо, кокос, фи-ги, виноград (черный), манго, дыня, апель-син сладкий, груши, ананас сладкий, сливы сладкие, гранат, чернослив, изюмСладкие и кислые фрукты, авокадо, бананы, кокос, фиги свежие, грейпфрут, виноград, лимон, дыня, апельсин, папайя, ананас, сливы.
Яблоки, абрикосы, ягоды, вишни, клюква, фиги (сушеные), манго, персик, груши, хурма, гранат, чернослив, изюм.
Растительные масла
Все масла хороши.
Миндальное, маисовое, сафлоровое, сезамовое.
Кокосовое, оливковое, подсолнечное, соевое.Никаких масел, кроме маисового или подсолнечного в малых количествах.
Бобовые
Никаких бобовых, кроме зеленого горошка, тофу, черной и краской чечевицы.
Все бобовые хороши кроме чечевицы.
Все бобовые хороши кроме фасоли, сои, черной чечевицы и зеленого горошка.
Орехи
Все орехи хороши в малых количествах.
Никаких орехов, кроме кокосовых.
Никаких орехов.
Семена
Все семечки хороши в малых количествах.
Никаких семечек, кроме подсолнечных и тыквенных.
Никаких семечек, кроме подсолнечных и тыквенных.
Сладости
Все сладости хороши кроме белого сахара.
Все сладости хороши кроме патоки и меда.
Все сладости, кроме необработанного меда.
Приправы
Вес приправы хороши.
Никаких специй, кроме кориандра, корицы, кардамона, укропа, куркумы и немного черного перца.
Все специи хороши, кроме соли.
Молочные продукты
Все молочные продукты хороши в умеренных количествах.Пахта, сыр, кислые сливки, йогурт.
Масло несоленое, деревенский сыр, гхи, молоко.Никаких молочных продуктов, кроме гхи и козьего молока.
 
*) Эти овощи хороши в умеренном количестве.

ПРИМЕЧАНИЕ. Руководство, приведенное в этой таблице, является общим. Для индивидуальных требований может быть сделана особая корректировка таблицы, например: аллергическая пища, усиление агни, сезон года, степень преобладания или ухудшения элементов дома. Ухудшение доша ­. Баланс доша ¯.

Свойства и действия расы, вирьи и випаки различных продуктов:

Молочные продукты
Растительные масла
Сладкое
Бобовые
Овощи
Травы и специи
Фрукты
Зерновые
Семечки и орехи

Молочные продукты
 
 
 
Назад к содержимому | Назад к главному меню